Polityka prywatności

Zuletzt aktualisiert: 04/01/23

1. Wprowadzenie:
Witamy na Snusdiscount.pl. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Cię, jak zarządzamy Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę i informuje o Twoich prawach dotyczących prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

2. Ważne informacje i kto jesteśmy:
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych, które zbieramy poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, w tym wszelkich danych podanych podczas zakupu produktu, rejestracji do naszego newslettera lub udziału w konkursie.

3. Dane, które zbieramy o Tobie:
Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, które mogą prowadzić do jej identyfikacji. Zbieramy, używamy, przechowujemy i przekazujemy różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które zebraliśmy w następujący sposób:

Dane identyfikacyjne obejmują imię, drugie imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
Dane kontaktowe obejmują adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
Dane transakcyjne obejmują szczegóły dotyczące płatności od Ciebie i na Twoją rzecz oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych u nas.
4. Jak używamy Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe używamy tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone. W większości przypadków będziemy używać Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Jeśli będziemy musieli spełnić warunki umowy, którą z Tobą zawieramy lub zawarliśmy.
Jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osób trzecich), chyba że Twoje interesy i podstawowe prawa przeważają nad tymi interesami.
Jeśli musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
5. Ujawnianie Twoich danych osobowych:
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe do celów określonych w tej Polityce Prywatności następującym stronom:

Zewnętrznym podmiotom, takim jak dostawcy usług oferujący usługi IT i administracji systemami jako przetwarzający dane.
Profesjonalnym doradcom, w tym prawnikom, księgowym i firmom ubezpieczeniowym.
6. Międzynarodowe przekazywanie danych:
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Bezpieczeństwo danych:
Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu utracie danych osobowych, ich nieautoryzowanemu użyciu lub dostępowi, zmianie lub ujawnieniu. Dodatkowo ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontraktorów i innych stron trzecich, które mają uzasadnioną potrzebę ich znajomości. Będą one przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą zobowiązane do zachowania poufności.

8. Twoje prawa prawne:
W określonych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Obejmują one prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

9. Informacje kontaktowe:
Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności lub tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem info@snusdiscount.pl